pos terminal icon, on white background Shutterstock . vector - pos terminal icon, on white background - ID: 378457921