Seamless Pattern Camelia Black & White Contour Shutterstock .eps vector - Seamless Pattern Camelia Black & White Contour - ID: 244264891